Exemplar DOI
10.1601/ex.14830
 
Strain Identifiers
S187 (=CCTCC AA 208049 =KCTC 19546 =NRRL B-24674 =J 187)
CCTCC AA 208049
KCTC 19546
NRRL B-24674
J 187
S187
 
Taxonomic Placement

CrossRef
Digital Object Identifier
https://doi.org/10.1601/ex.14830
https://doi.org/10.1601/ex.14830
Type Status
This is the type strain for Zhao et al. 2009.
16S gene
Chromosome
 
Citation
When referring to this Abstract, please use its Digital Object Identifier and cite NamesforLife.
Exemplar Abstract for S187 (=CCTCC AA 208049 =KCTC 19546 =NRRL B-24674 =J 187). NamesforLife, LLC. Retrieved December 14, 2017. https://doi.org/10.1601/ex.14830.
This information was last reviewed on July 12, 2016.
CrossRef Member