Exemplar DOI
10.1601/ex.27740
 
Strain Identifiers
THG-MM5 (=KACC 18277 =CCTCC AB 2014320)
THG-MM5
KACC 18277
CCTCC AB 2014320
 
Taxonomic Placements


CrossRef
Digital Object Identifier
https://doi.org/10.1601/ex.27740
https://doi.org/10.1601/ex.27740
Type Status
This is the type strain for (sic) Du et al. 2015 and corrig. Du et al. 2015.
16S gene
 
Citation
When referring to this Abstract, please use its Digital Object Identifier and cite NamesforLife.
Exemplar Abstract for THG-MM5 (=KACC 18277 =CCTCC AB 2014320). NamesforLife, LLC. Retrieved December 13, 2017. https://doi.org/10.1601/ex.27740.
This information was last reviewed on August 14, 2015.
CrossRef Member