Exemplar DOI
10.1601/ex.6166
 
Strain Identifiers
JCM 11478 (=HKI 0122 =DSM 12333 =ATCC BAA-8)
JCM 11478
HKI 0122
DSM 12333
ATCC BAA-8
 
Taxonomic Placement

CrossRef
Digital Object Identifier
https://doi.org/10.1601/ex.6166
https://doi.org/10.1601/ex.6166
Type Status
This is the type strain for Groth et al. 1999.
16S gene
Chromosome
GOLD Card
Gc01025
 
Citation
When referring to this Abstract, please use its Digital Object Identifier and cite NamesforLife.
Exemplar Abstract for JCM 11478 (=HKI 0122 =DSM 12333 =ATCC BAA-8). NamesforLife, LLC. Retrieved January 21, 2018. https://doi.org/10.1601/ex.6166.
This information was last reviewed on September 11, 2013.
CrossRef Member