Exemplar DOI
10.1601/ex.6555
 
Strain Identifiers
HAG 010964 (=DSM 7358 =CCUG 63250 =DSM 45797 =JCM 31203)
HAG 010964
DSM 7358
CCUG 63250
DSM 45797
JCM 31203
 
Taxonomic Placement

CrossRef
Digital Object Identifier
https://doi.org/10.1601/ex.6555
https://doi.org/10.1601/ex.6555
Type Status
This is the type strain for Aretz et al. 2001 emend. Wink et al. 2014.
16S gene
16S gene
 
Citation
When referring to this Abstract, please use its Digital Object Identifier and cite NamesforLife.
Exemplar Abstract for HAG 010964 (=DSM 7358 =CCUG 63250 =DSM 45797 =JCM 31203). NamesforLife, LLC. Retrieved January 22, 2018. https://doi.org/10.1601/ex.6555.
This information was last reviewed on February 6, 2017.
CrossRef Member