Exemplar DOI
10.1601/ex.6590
 
Strain Identifiers
DSM 43810 (=FERM-P 4670 =ATCC 31570 =IFO 14259 =SF-2052)
DSM 43810
FERM-P 4670
ATCC 31570
IFO 14259
SF-2052
 
Taxonomic Placement

CrossRef
Digital Object Identifier
https://doi.org/10.1601/ex.6590
https://doi.org/10.1601/ex.6590
Type Status
This is the type strain for Shomura et al. 1983.
16S gene
16S gene
 
Citation
When referring to this Abstract, please use its Digital Object Identifier and cite NamesforLife.
Exemplar Abstract for DSM 43810 (=FERM-P 4670 =ATCC 31570 =IFO 14259 =SF-2052). NamesforLife, LLC. Retrieved January 20, 2018. https://doi.org/10.1601/ex.6590.
This information was last reviewed on October 28, 2009.
CrossRef Member